Excellmagic L´Dariel

Excellmagic L´Dariel

Dariel är en rödmerle långhårig standardtax, importerad från E.A.Belova, Ryssland. Tack  för en oemotståndlig tik från vackra ryska och amerikanska linjer!
Vi har stora förväntningar på Dariel i framtiden.
Dariel är samägd med Ylva Hagman
Photon tagna av E.A.Belova

Excellmagic L´Dariel

Excellmagic L´Dariel


Dariels mamma

Dariels mamma