Valpar till salu! Puppies for sale!

Lilla Farsbo´s kennel breeds on healthy, well build and friendly dachshunds.
In English further down or use Google translater


Vi kommer med spänning att följa våra nya valpar, alla med unika blodslinjer. Inga andra uppfödare har dessa linjer. Vi var tex den första uppfödaren i Sverige som föder upp taxar i brindlefärgen (strimmig, randig).  De första brindletaxarna i Ryssland och Portugal har vi haft äran att exportera. 
Vi säljer både till familjehem och till utställningsintresserad/ viltspårsintresserade/ agilityintresserade. Det viktigaste är att valpen kan erbjudas ett varaktigt hem. Vi är inte den billigaste uppfödaren och det beror på att vi söker stabila hem där man kan ta ansvar för en hund. I gengäld ger vi  möjlighet till inackordering (upp till 3 veckor gratis under första levnadsåret) och livslång support.  Tidigare valpköpare har rabatt om man vill köpa ytterligare en tax. Vi har  lagt ner både vår själ, mycket arbete och mycket pengar i att kunna köpa in de hundar som vi vill utveckla aveln med. Vi åker själva och hämtar hem de hundar som importeras från andra länder. Det innebär att vi också har ett stort internationellt nätverk.


Under våren kommer vi att få flera valpkullar i olika färger.


Om du ev  är intresserad av någon av valparna eller  har andra önskemål/frågor kring ett eventuellt hundköp så är du välkommen att kontakta oss via telefon  0142-91999 eller mail asa.swenson@gmail.com.Till salu valpen 1  valp

                                                          

En valp från Lilla Farsbo´s

Mamma och valpar bor första tiden i vår sängkammare. När valparna är 6-7 veckor flyttar de till vårt kök. Det är för att valparna ska kunna delta mera i de vardagliga aktiviteterna, samt se och möta vuxna hundar när de är i köket. Alla valpar hanteras individuellt dagligen. De sitter i knät när vi fikar och har race både inne och ute.

-är minst 8 veckor vid leverens.

Följande följer valpen;

 • veterinärintyg, ej äldre än 1 vecka
 • avmaskade vid 3, 5 och 7 veckors ålder
 • multivaccination mot valpsjuka, parvo, kennelhosta och leversjukdom
 • 3 års dolda felförsäkring i Agria
 • registrering och stamtavla  i Svenska Kennelklubben
 • köpeavtal enligt Svenska Kennelklubben, med ikryssad ruta om erbjudande  av återköp om man inte kan ha hunden kvar.
 • valpinformation från Svenska Kennelklubben
 • gosefilt och mjukisdjur
 • valpfoder för första veckan
 • information och råd om just din valp
framför allt så bistår vi och finns tillgängliga med råd under valpens hela levnad!

Inackordering - under första året kan du lämna din hund hos oss kostnadsfritt om du ska åka utomlands eller av andra skäl  inte kan ta med dig din valp. Efter första året kan hunden komma till oss i mån av plats och mot ersättning .Lilla Farsbo´Albin BIS2


A puppy from  Lilla Farsbo´s

The mum and puppies are the first weeks in our bedroom. The puppies move to the kitchen when they are 6-7 weeks. The move so they can  learn more how it is to live in a family and follow ordinary days. They will also meet other dogs, youngsters and adults. We take care about all puppies individual. They will be in our knees when we have breakfast and during tetime and the can race both inside and outside.

-at least 8 weeks when they live us..

This will follow a puppy;

 • dewormed at age of 3, 5,7 weeks
 • healthdeclaration from the vet., not older then 1 week
 • multi-puppy-shot
 • 3 years of insurence against problem you can not se at Agria insurence-company
 • registration and pedigree from the Swedish Kennel Club
 • contract from the Swedish Kennel Club, with a possibility that the buyer can sell the dog back
 • puppy-information from The Swedish Kennel Club
 • napthing and some toys
 • puppyffod for the first week
 • information about your puppy especially
We will always be there for your dog during the dogs lifetime!
During the first year you can leave the dog free for us if you not can take the dog with you during the holiday. After the first year the dog can come to us if we have place and against some costs.


 We look very much forward to follow our new  puppies - all with special bloodlines. Any other breeders have these lines. We are the first breeder in Sweden to introduce dachshunds in the brindle. We have the honors to export the first brindle dachshunds to Russia and Portugal. 
Our buyers are both familys, breeders, handlers and persons with interest of bloodtracking or agility. For us, as breeders, the most important are that the puppy is given a new stabel home.   We are not the cheapest  breeder and that is because we seeks homes with a base, that means you can take the responsibility for a dog during the dogs life. In return we give the possibility for you to leave the dog with us during holidays (3 weeks without any costs) and lifelong support. EU-passport follow the puppy. If you would like to buy one more dachshund you will get a special prize.
In our breeding we work with our soul, our heads and hands and also our money. All so we can buy the dachshunds we would like for our breeding. We go by ourself to other countries to get home the dachshunds we buy from other countries. That means that we also have a great international network.

For sale; We have 1 shorthair miniatyrmale red puppy. He is born in the middle of  December. 
We have also 2 black and tan longhair puppies. 1 female and 1 male.
 Vi have also 1 longhair red dapple femalepuppy. She is born in September 2012. 

If you are interested on an older puppy/young dog who is about 1 years old we can have one for sale.

In the beginning of 2013 will we have 3 litters of longhair. During the year we will also have a litter of longhair standard. 
We think and hope that we will get both brindle and cream puppies in the beginning of the year.

 Please call or send an email if you are interested or if you have other  wishes/questions around the dogs. +142 91999 or asa.swenson@gmail.com

valparvalparvalpar