Månadens bild December 2010

Kålle springer
Lilla Farsbos Kålle älskar att springa och leka i snön.
Ägare: Malou Swenson och Åsa Swenson
Foto: Malou Swenson
Galleri