Månadens bild Juni 2010Lilla Farsbo´s Kålle och lilla Emilia.
Kålle använder gärna Emilia som kudde och Emilia passar på att smaka lite på Kålle.
Ägare: Åsa Swenson och Malou Swenson Foto:Malou Swenson
Galleri