Lilla Farsbo's färgrika taxkennel

Lilla Farsbo's colourful dachshund kennel, for english look further down or use Google translater Vi föder upp lång- och korthåriga kanintaxar, dvärgtaxar och standardtaxar i de flesta färgvarianter; brindle, merle, gula, chokladfärgade, chokladmerle och naturligtvis de vanliga; svarta med röda tecken, röda och röd sobel.

Våra hundar kommer från Sverige, Finland, Norge, England, USA, Canada, Ryssland, Polen, Letttland, Portugal och Australien, med föräldrar också i Danmark och Sydafrika, samt förfäder från Australien och Nya Zeeland. Vi har importerat för att kunna kombinera utseende och färger på ett unikt sätt, samtidigt som vi vill utvidga avelsbasen. Vi har exporterat hundar till uppfödare i Finland, Ryssland, Estland, Portugal och USA. Vi har även exporterat till Norge och Västindien. Avkomma efter hund, som vi fött upp finns också i Holland.
Alla våra hundar finns ännu inte på hemsidan. Kontinuerligt kommer kennelns hundar att få sin egen sida, så välkommen tillbaka till vår hemsida för att se de hundar som presenteras. Vi har inte gjort någon inbördes prioritering om vilka hundar som först ska få sin sida, så det kan lika gärna vara en champion, som en unghund.

Lena Petersson har tagit kortet till vänster på Aura, Cookie, Celia och Fauna. Alla är importer från Jacqulyn Waggoner, Kennel Vom Daxi Haus, USA

Utställningsresultat 


15 december 2012 Svenska Kennelklubbens Internationella utställning, Stockholm. Domare Petter Steen.                                                                 Vår nya import US CH SEVCH HUNDERBAR DIGNITARY, kallad HERMIE har under hösten erövrat sitt viltspårschampionat - Tack Meta Hellquisth för din viltspårshandling! På sin första utställning i Sverige erövrade Hermie Certifiktskvalitet i jaktklass och däred blev också Hermie Svenska Utställningschampion!                                                                                         SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING vann över 7 anmälda championhanhundar och blev därefter Bästa Hanhund 2 med res CACIB

Gotland Svenska Taxklubbens höstutställning                                                     domare; Karl-Erik Johansson

BÄSTA TAX och BIS:2 SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, långhår standard                                                                            BIR, CERT SE CHAMP SEVCH OXENEY´S FADIL, långhår dvärg        BIR, CERT SE CHAMP SEVCH OXENEY´S  WOODOO, korthår dvärg     BIM CERT SEVCH LILLA FARSBO´S UPSIDE DOWN, långhår kanin
BIS-VALP  HÖGERUDS iRISH ICEGIRL, långhår kanin

Jälla Uppland Svenska Taxklubben                                                                    domare; Karl-Erik Johansson

BIS SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, långhår standard  CERT SE CHAMP SEVCH CHESLOOK DOFF, långhårig kanin                  CERT SE CHAMP SEVCH FORMULA USPEHA SIMFONIA, korthår, dvärg                                                                                                                CERT OXENEYE´S FADIL, långhårig dvärg

Växjö Svenska Kennelklubbens utställning                                                         domare; Bogren

BIR SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, långhår standard      BIR CERT OXENEYE´S FADIL, långhårig dvärg                                            CERT CHESLOOK DOFF, långhårig kanin

Söderköping Östergötland Svenska Taxklubben                                                domare; 

BIS;2 BIR SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, långhår standard                                                                                                            BIR, CERT SEVCH LILLA FARSBO´S VADEMECUM, långhår kanin        CERT  SEVCH FAGERMON´S ODESSA                                                   BIS-valp 4-6 månader HÖGERUDS KORINNE                                             BIS:4 valp 4-6 månader HÖGERUDS IRISH ICEGIRL                                    BIS-valp 6-9 månader LILLA FARSBO´S AMAZING AMBASSADOR

rosetter 2
US CHAMP SEVCH HUNDERBAR DIGNITARY, "HERMIE"
uppfödare Mary Freibert, US
foto; Anna Swärd
henning stockholm
SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING
H.
HÖGERUDS IRISH ICEIRL - BIS valp 2 gånger samt BIS:4 valp
uppfödare; Linda Aspelöf

Valpar till salu

Vi har just nu valpar till salu gå till;
Mera information på ; Valpar till salu

1 korthårig  röd hanvalp 

1 långhårig svart hanvalp med tantecken och ev 1 långhårig svart tikvalp.
I mars väntas nya långhårsvalpar; choklad, chokladmerle och cream(gula).
Vi väntar även en standardkull, röda valpar.

Vi har också 1 långhårig dvärg/ kanintaxvalp, tik  född i september 2012, se Valpar Till salu

Om du inte hittar hunden du söker på hemsidan så var vänlig och kontakta oss  
per telefon eller mail. Det kan var så att hemsidan inte hunnit uppdaterats eller
att vi väntar den hund du söker.

Ibland har vi äldre valpar eller vuxna hundar till salu.


Export

Till Italien har vi exporterat första långhåriga brindle;Lilla Farsbo´s Gordon

Import

Vi har importerat CH Golden Boy, kanintax från Italien

Vi har importerat  Unsere Praline wom Rehsprung, standard tik från Tyskland. Uppfödare Andrea Schosland
Valpkull A2
Lilla Farsbo´s Kora Krusidull

Portugiser

Import Unsere Praline vom Rehsprung, uppfödare Andrea Schosland,Tyskland
Milky huvud

Lilla Farsbo's colourful dachshund kennel.

We are breeding long- and shorthaired kaninchen, dwerg and standard dachshunds in most of the colour; brindle, dapple, cream, chocolate, chocolate dapple and of course in the most common colours black with red tanpoints, red and red sable.
Our dogs are from Sweden, Finland, Norway, Great Britain, US, Canada, Russia, Poland, Latvia, Portugal and Australia with parents also in Denmark and South Africa, samt relatives in Australia and NZ. We have gone to other countries so we can do the combination of goodlooking and colours in a very special way, at the same time as we have got a bigger base of genetics. We have exported dogs to breeders in Finland, Russia, Portugal and US. We have also exported to Norway and West India. A puppy after a dog we are breeder to is also in Netherland.
All our dogs are not yet presented on our the website.Then and then are the dogs at the kennel going to have their own place, so welcome back at our website to look at the dogs that are present. We are not doing the presentations in a special way, so it can be a champion or a youngster as well.
To the left SEVCHSEU(v)CH Beach Haus American Milky Chocolate.
The photo is taken by Lena Petersson

Results  dogshow

15 th of December 2012 The Swedish Kennel Club international show               judge Petter Steen Norway                                                                                Our new import US CH SEVCH HUNDERBAR DIGNITARY, called   HERMIE. Hermie has also during the Autumn taken his Wild Trackingtitel - Thank you Meta Hellquisth for your wildtracking handling. On his first show in Sweden Hermie started in huntingclass and get his CAC-qualitet and then also wann the titel Swedish show champion.                                                             SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING was the winner of 7 championmales and became Best Male2 with res Cacib.

GotlandThe Special show at the Swedish Dachshunds Club                                                     judge; Karl-Erik Johansson
BEST DACHSHUND and BIS:2 SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, longhair standard                                                                           BOB, CAC SE CHAMP SEVCH OXENEY´S FADIL, longhair miniatyr       BOB, CAC SE CHAMP SEVCH OXENEY´S  WOODOO, shorthair miniatyr                                                                                                       BOS CAC SEVCH LILLA FARSBO´S UPSIDE DOWN, longhair rabitt
BIS-PUPPY  HÖGERUDS iRISH ICEGIRL, longhair rabitt

Jälla Uppland The Swedish Dachshunds Club                                                                  judge; Karl-Erik Johansson

BIS SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, longhair standard  CAC SE CHAMP SEVCH CHESLOOK DOFF, longhair rabitt                CAC SE CHAMP SEVCH FORMULA USPEHA SIMFONIA, shorthair miniatyr                                                                                                              CAC OXENEYE´S FADIL, longhair miniatyr

Söderköping Östergötland The Swedish Dachshund Club                                 domare; 

BIS;2 BOB SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING, longhair standard                                                                                                            BOB, CAC SEVCH LILLA FARSBO´S VADEMECUM, longhair rabitt      CAC  SEVCH FAGERMON´S ODESSA                                                   BIS-puppy 4-6 months HÖGERUDS KORINNE                                            BIS:4 puppy4-6 months HÖGERUDS IRISH ICEGIRL                               BIS-puppy 6-9 months LILLA FARSBO´S AMAZING AMBASSADOR

Ticket1
                    Our results from The Swedish Kennel Club in Växjö 2012

henning jalla
             SEU(v)CH SEVCH LILLA FARSBO´S HENNING BIS in Jälla
              In the background - the winnings of our dogs the showday in Jälla
gotland upside down
             BOS SEVCH LILLA FARSBO`S UPSIDE DOWN, rabittsize

Puppies for sale


We have just now puppies for sale Go to;  Puppies for sale.

1 shorthair red male.
1 longhair black and tan male and 1 longhair black and tan  female.

During March we will get new longhair puppies in special colours., kaninchen, miniatyr and standards (only red)

We have also 1 longhair female for sale miniatyr/ rabitt, born in September 2012 , look Puppies for sale

Sometimes we have older puppies or adults for sale.

If you not find the dog you are looking for, please take a contact, perhaps the website  is not up to date or perhaps we are waiting puppies that should be the one you are looking for.

Import

We have imported CH Golden Boy  from Italy, red kaninchen

We have imported Unsere Praline wom Rehsprung from Germany, chocolate standard-female. Breeder Andrea Schosland


Export

We have exported Lilla Farsbo´s Gordon to La ura Cevasco, Italy

C-kullen
Puppies to SEVCH Lilla Farsbo´s Talisker and SEU(v)CH SEVCH Limores Poker face of Monteckel 

Läs om Lilla Farsbo´s Ängel på Kennel Pure Red i Estland

Lilla Farsbo´s Ängel

http://pureredkennel.eu

Läs om Lilla Farsbo´s Xellent på Pauro Di Mar Kennel i Portugal

now a Junior champion and a father in Portugal

Lilla farsbo´s Xellent

www.paurodimar.webege.com

Läs om Lilla Farsbo´s Xtra Vaganza på kennel Vom Daxi Haus i USA

She has now puppies in US

Lilla farsbo´s Xtra Vaganza

http://www.lildoxis.com/
Läs om Lilla Farsbo´s Ciw på kennel Shamrocklane i USA

http://www.creamdachshunds.com/
Rysk Champion Lilla Farsbo´s Albin på kennel Armidach i Ryssland
Albin julbild 

Lilla Farsbo´s Amelita, Lilla Farsbo´s Ciro, Lilla Farsbo´s Oscarina Tigressa 
och Lilla Farsbo´s Fanja  på kennel Oxeneyes i Finland

http://www.elisanet.fi/arto.silokangas/
Lilla Farsbo´s Malliga Mendy på Kennelmajomas i Hjo

http://www.kennelmajomas.se/